Rådgivning og fundraising omkring ny type skibsbygningsprojekt.

En helt ny skibstype til offshore skulle udvikles, tegnes, beregnes, godkendes og til sidst bygges.

Inden projektet kunne gå igang, var økonomien nød til at være på plads, og der blev derfor etableret kontakt til en række potentielle købere af fartøjet (pris ca. 35 mio. kr.).

Efter at vi havde fået aftaler med en kunde på plads, gik selve fundraising delen igang.

Der blev etableret kontakt til flere potentielle fonde, som kunne have interesse i at støtte netop denne type projekt, og en dialog med disse omkring fundraising blev startet op.

Selve fundraising processen tog ca. 8 måneder, hvorefter vi succesfuldt kunne modtage 5 mio. kr. i udviklingsstøtte, da projektet og skibstypen var ny og banebrydende, og derfor potentielt kunne skabe mange nye arbejdspladser, større sikkerhed til søs, og en miljø-effekt i form af lavere brændstof forbrug i forhold til traditionelle fartøjer.

Uden fundraising ville vores kunde ikke være med, da udvikling af en ny skibstype er bekosteligt, i ekstra tegninger, beregninger og godkendelser fra Søfartsstyrelsen. Fundraisingen var derfor helt essentiel for at få projektet solgt til en kunde, og for derved at realisere projektet.

Efter godt et år med tegninger og beregninger, er projektet nu ved at være klar til selve byggefasen, hvor et skibsværft skal bygge skibet. Vi forventer at kunne aflevere et nybygget skib i 2017.

Jeg har undervejs i processen deltaget i alle faser med rådgivning, projektstyring, økonomi og fundraising, og glæder mig til søsætningen af skibet i 2017.

 

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment